من مریض ایشون نبودم..بلکه همسفر کربلا با ایشون بودم..دوست داشتم دوباره میدیدمشون… …


  • من مریض ایشون نبودم..بلکه همسفر کربلا با ایشون بودم..دوست داشتم دوباره میدیدمشون…

    لینک به نظر