شماره پرونده ی سریال ۹۲۰۱۳۵۸۱ در بیمارستان بهمن به خاطر تنگی کانال نخاعی توسط دکتر رویین …


 • من سال ۹۲ با شماره پرونده ی سریال ۹۲۰۱۳۵۸۱ در بیمارستان بهمن به خاطر تنگی کانال نخاعی توسط دکتر رویین تن عمل شدم و یک روزه عمل شدم و ترخیص! بسیار عملم عالی بود.روحیه وبرخورد دکتر با بیمار بسیار عالی است.انسان صادق و کاردرستی هستند.به فکر سلامتی بیمار است نه پول در آوردن از راه بیماری بیمار.بدون هیچ چشمداشتی صبح زود جمعه عملم کرد.خیلی آقاست.خدا سلامتی و تندرستی به خودش و عزیزانش عنایت فرماید

  لینک به نظر

  • باسلام.
   دوست عزیزبنده هم درتاریخ ۲۱شهریور ۹۶ دربیمارستان تحت عمل جراحی مردخدا دکتر حاذق بااخلاق خوش برخورد و متبهر جناب رویین تن قرارگرفتم اول ازخدا برای ایشون وکادر همراهشون ارزوی سلامتی وتوفیق دارم و دوم اینکه خداروشاکرم که زیردست ایشون جراحی شدم.
   علیرغم اینکه بسیارخسته وگرفتاربودند و برای غروب وقت عمل دادند ولی بادیدن شرایط دردناک من ازخودگذشتگی نشون دادن و به همراه دکتردوست داشتنی جناب محمد پیریایی زحمت عمل من روکشیدن و من ازدرد خلاص شدم.
   خداروشکر بخاطر خلق این بندگان مخلص و مفید خدا.
   ممنونم دکتر.

   لینک به نظر