دکتررویین تن بودم عمل من خیلی سنگین بود و به گفته چند دکتر مغز اعصاب عمل …


  • من بیمار آقای دکتررویین تن بودم عمل من خیلی سنگین بود و به گفته چند دکتر مغز اعصاب عمل باید توسط دکتر سمیعی انجام میشدچون توموربزرگی در سر داشتم ولی دکتر رویین تن مراباموفقیت کامل وازهمه مهمترسلامتی کامل عمل کردن من ودوختروهمسرم تا عمرداریم ازایشون سپاسگزاریم ودعاگوواین سلامتی رو مدیون زحمتها ی دکترم هستیم
    انشاالله خداعمرباعزت وسلامتی وشادی به ایشان عطا کندودرهمه عملهاشون موفق باشن

    لینک به نظر