به خاطر صورتم چون یک قرمزی درصورتم داشتم پیش دکتر خلیل فارسی نژاد اومدم ولیزر کردند …


  • من چند سال پیش به خاطر صورتم چون یک قرمزی درصورتم داشتم پیش دکتر خلیل فارسی نژاد اومدم ولیزر کردند میخواستم ببینم الان هزینه لیزر صورت چقدر هست برای اون قرمزی؟

    لینک به نظر