عبدالهی ۱۶بار diariaداشته وبعد از تجویز شربت سفکسیم مجددا استفراغ سه بار کرد خیلی بی حال …


  • سلام خانم دکتر حلما عبدالهی ۱۶بار diariaداشته وبعد از تجویز شربت سفکسیم مجددا استفراغ سه بار کرد خیلی بی حال است لطفا راهنمایی فرمایید

    لینک به نظر