اتیسم گروهی از اختلالات است، که در کودکان بروز می کند همراه با مشکلات در تکلم، …