بابت تاخیر در پاسخ دهی به نظر می رسد درمان ضدافسردگی که دریافت می کنید کافی نیست. …


  • برای افسردگی سرترالین مصرف میکنم اما جدیدن با اینکه شادتر شدم بازم افسرده و خابالو و بی انگیزه ام. همش تو رخت خوابم
    شبا هم خوابم نمیبره و هرچی تو خواب میبینم رو یادم میمونه انگار که هوشیاریم خیلی کند و کم عمق قطع میشه.
    با سیگار کمی بهتر میشم اما نمیخوام استفاده کنم.
    چه کار کنم دکتر …

    لینک به نظر