دارم و ۲ هفتس درمان رو شروع کردم من در های جسمانی دارم ، بخواطر وسواس …


  • باسلام
    من بیماری وسواس فکری دارم و ۲ هفتس درمان رو شروع کردم
    من در های جسمانی دارم ، بخواطر وسواس هستش ؟ (استخوان درد ، درد قفسه سینه و …)

    لینک به نظر