که بسیار خوب به درمان پاسخ می دهد.در مورد شما اول توصیه می شود از نظر …


  • سلام
    اساسا افسردگی اختلالی است که بسیار خوب به درمان پاسخ می دهد.در مورد شما اول توصیه می شود از نظر داخلی و نورولوژی ارزیابی شوید.در صورت نبود اختلال داخلی و ارگانیک می باید دوباره به روان پزشک مراجعه کنید و از نظر تشخیصی و درمانی بررسی مجدد شوید.

    لینک به نظر