فقط راست شو بگید ۴۵ سالم مادر ۲ فرزند مبتلا به افسردگی کاتاتونیک شدم به زور …


  • سلام تورو خدا فقط راست شو بگید ۴۵ سالم مادر ۲ فرزند مبتلا به افسردگی کاتاتونیک شدم به زور میتونم از جام پا شم به زمین چسبیدم تو ۱ ماه شاید ۱ بار بتونم جایی برم یا کار کنم تو یک حالت خیلی بد ۱ ساله که از خونه بیرون نرفتم آیا بیماری مثل من داشتید که خوب شده باشه میشه مثال بزنید رک رو راست جوابمو بدید اجرتان با خدا

    لینک به نظر