درباره بیش فعالی بزرگسالان ندارم درمان با ریتالین مناسب است لازم به تاکید است که درمان باید …


  • سلام
    متاسفانه تجربه ی زیادی درباره بیش فعالی بزرگسالان ندارم
    درمان با ریتالین مناسب است لازم به تاکید است که درمان باید حتما زیر نظر روان پزشک انجام شود.از خود درمانی و کم و زیاد کردن دارو بدون نظر پزشک خودداری کنید

    لینک به نظر