دندانهاى شما چندین راه حل وجود دارد که. لمینت. یکی. از آنهاست. از …


  • مهسا جان سلام درمورد دندانهاى شما چندین راه حل وجود دارد که. لمینت. یکی. از آنهاست. از جمله زیرکونیا و کمپوزیت. و ای مکس وسایر روکشهای. لبخند هالیودى که شما باید عکس آنها را ببینی ویکی را انتخاب کنی. من عکس قبلو بعد را دارم بیا تا نشانت دهم در ضمن تراش زیاد هم نمی خواد نگران هزینه نباش خدا بزرگ است. اگر صبح آمدی. بیا دندانپزشگی. دادگستری. واقع در میدان ژاندارمری. به امید دیدار دخترم

    لینک به نظر