ده روز پیش از شهرستان پیشتون اومدم دندان عقل نهفته در فک پیشتون جراحی کردم …


  • سلام آقای دکتر حدود ده روز پیش از شهرستان پیشتون اومدم دندان عقل نهفته در فک پیشتون جراحی کردم شما چیزی راجع به کشیدن بخیه نگفتین آیا بخیه جذبی استفاده کردین یا اینکه من باید بخیه ها رو بکشم؟

    لینک به نظر