بازگشایی مدارس نزدیک است خیلی از خانواده ها قدرت خرید یک دفتر هم ندارند ما پزشکان …


  • دوستان سلام مهر ماه بازگشایی مدارس نزدیک است خیلی از خانواده ها قدرت خرید یک دفتر هم ندارند ما پزشکان به شکرانه اینکه دستمان به دهانمان میرسد اگر فقط یک در صد از درآمدمان را کنار بگذاریم می توانیم کمک بسیار بزرگی به این عزیزان بکنیم واز لحاظ روحی آنها را شاد کنیم و به آنها بفهمانیم زندگی زیباست و بدانیم که ثروت یک پدیده ذهنی است آنهاییکه با روانشناسی موفقیت آشنایی دارند می دانند تا ناخودآگاه قبول نکند ثروتمندیم ثروتمند نمی شویم وبا این کار به ناخودآگاهمان مى گوییم ثروتمندیم دنداپزشگان خرم آباد با تشکیل یک گروه به بچه های بهزیستی کمک می کنند چه زیباست لبخند دختری که کفء های پاره را پرت میکند وبا کمک شما کفش نو می پوشد زنده باشید

    لینک به نظر