هر چیز شما باید عکس بگریدو در یک جلسه هم عامل عفونت خارج و ایمپلنت بگذارید …


  • سلام
    آقای دکتر حدود ١٠ سال پیش به علت زمین خوردن دندان جلو من از ریشه در اومد و بعد از دو سه ساعت رفتم دکتر دندون رو گذاشت سر جاش که میگیره بعد از پنج سال دیدم دندونم ب میده بعد من رفتم دندون پزشکی گفت که عفونت کرده و عفونت استخوان فکت رو از بین برده باید جراحی بشی بعد منو جراحی کرد بعد جای استخوانی که از بین رفته بود پولدار عاج فیل ریخت حالا هم بعد از ۴ سال دوباره بو میده و گاهی أوقات هم ذوق میزنه حالا باید چه کار کنم با کمال تشکر .

    لینک به نظر