۵ سال است تمام دندانهای فک بالا وأسیاب پایین کشیده ام ودندان متحرک‏ ‏هم‏ …


  • سلام بنده ۵ سال است تمام دندانهای فک بالا وأسیاب پایین کشیده ام ودندان متحرک‏ ‏هم‏ ‏ندارم‏ ‏چون‏ ‏حالم‏ ‏می‏ ‏خوره‏ ‏هزینه‏ ‏ایمیلت‏ ‏فک‏ ‏بالا‏ ‏چقدر‏ ‏تمام‏ ‏میشود‏ ‏ولیمه‏ ‏چقدرکمک‏ ‏می‏ ‏کند

    لینک به نظر