فایل داخل ریشه دندون دخترم شکسته شده وهیچ دکتری حاظر نیست درش بیاره و الان باعث …


  • سلام آقا دکتر،دو تا فایل داخل ریشه دندون دخترم شکسته شده وهیچ دکتری حاظر نیست درش بیاره و الان باعث عفونت و درد شده خواستم بپرسم میشه دندون رو کشید تا فایل هم دربیان از ریشه.

    لینک به نظر