عرض کنم بیشتر شکستگی دندانها قابل ترمیم هستند ونیازی به ایمپلنت نیست من نتوانستم عکس دندان …