یه اتفاق بدی برای دندانای شماره چهارم فک بالاافتاده که بی نهایت نگرانم کرده هردوتادندون بفاصله …


  • سلام آقای دکترببخشیدوقتتونومی گیرم یه اتفاق بدی برای دندانای شماره چهارم فک بالاافتاده که بی نهایت نگرانم کرده هردوتادندون بفاصله بیست روزیکی کامل ازبین رفته دندون دیگم فقط یکطرف یک لاین ازش مونده به دندانپزشک شهرخودمون مراجعه کردم گفت بکشی بهتری ریشه دندون دیگم بایدخارج بشه آقای دکترمن ازایمپلنت میترسم چون بایداستخوان فک سوراخ بشه اگه بخوام پل بزنم میشه بصورت تکی پل زدیاحتمابایدتویه سمت فک جای چندتادندون خالی باشه من می خوام فقط شماره چهاردوطرفوپل بزنم میشه لطفاراهنمایی کنین هزینه چقدرمیشه وایاپل زدن امکانپذیرهست اقای دکتراگرموقت ازدندان مصنوعی متحرک بخوام استفاده کنم امکانش هست کبعداپل بزنم یااینکاربایدسریع انجام بشه من شمال زندگی میکنم متاسفانه وگرنه دراسرع وقت میومدم مطبتون خواهش می کنم بزرگواری کنین راهنماییم کنین ممنون

    لینک به نظر

    • اذین جان سلام مثبت فکر کنید به هیچ وجه دندان را نکشید حتی اگر تمام تاج از بین بره میشه ریشه را بهدندان تبدیل کرد ودر مورد ایمپلنت نیز اشتباه می کنیدایمپلنت بدون جراحی خیلی ساده استوشما میتوانید هردو را با هم روکش کنید عکس دندانها را برام بفرست عجله نکن موفق باشید

      لینک به نظر