دنان مصنوعی لثه و دندانهای بغلی خراب می کند زود ایمپلنت بزار موفق باشی …


  • دندان زیبایی ۱ افتاده و مصنوعی دارم و دندان نیش هم دیروز ۳۰ درصدش خورد شد من میخام ایمپلنت بزارم چقدر و چه مدت طول میکشه و در طی این مدت میتونم موقت دندان داشته باشم

    لینک به نظر