اقای دکتر من عکس هم گرفتم اصلا از اعصباهاش نیست.‌منظورم اینکه اون نارضایتی ک دارم از …


  • سلام مجدد. خاستم بگم اقای دکتر من عکس هم گرفتم اصلا از اعصباهاش نیست.‌منظورم اینکه اون نارضایتی ک دارم از این نیست ک ممکنه عصبی مونده باشه … من ک تصمیم گرفتم فقط برم درش بیارم. هرچه باداباد. یکساله دارم دیوونه میشم. من که خودم دارم فکر میکنم فقط خوب درست نکرده و خدا ازش نگذره سر سری کار کرده. و اینکه مشکل بنظرم بیشتر همون بریج و دندون هفتم باشه که یه جورایی سالم بود و من دستی دستی حماقت کردم و روکش شد. خوااااهش میکنم راهنمایی کنید.

    لینک به نظر