بصورت نیم دایره ای شکسته البته دو بار خالیش کردن دوباره برام پر کردن ولی هر …


  • سلام دکتر دندون لبخندم بصورت نیم دایره ای شکسته البته دو بار خالیش کردن دوباره برام پر کردن ولی هر دفعه موادش افتاده هزینه دروس کردنش پیش شما چقدره شمارو از طریق سایت پیدا کردم از پلدختر مزاحم میشم در ضمن اندازه ای که خالیش کردن اینجا همون اندازه بصورت نیم دایره ای خود بخود سفید شد شکست

    لینک به نظر