سلام خدمت شما دکتر شما قسطی هم کار میکنید.با دفترچه تامین اجتمایی …