همه کارهام بدون جراحی است. مگر مجبور. باشم البته نیاز به تجربه …


  • سلام دکتر عزیز اگه میشه یه توضیح کوتاه درباره ایمپنت بدون جراحی که یه نمونه کار تون داخل گالری تصاوویرتون هست بدید ممنون

    لینک به نظر

    • زیبا جان . من همه کارهام بدون جراحی است. مگر مجبور. باشم البته نیاز به تجربه زیاد دارد من تضمین می کنم روش . بسیار خوبی است. نه چاک زدن دارد ونه بخیه وزود خوب . می شه به بیانی معجزه است مفق باشی

      لینک به نظر