با سلام لطفا کلیک کنید: ورزش درمانی http://dr-fateh.ir/txt/category/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-therapeutic-exercises/ ورزش گردن http://dr-fateh.ir/txt/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86/ …


  • اخیرا جهت درد مهره گردن که به دست چپ سرایت میکرد، به جنابعالی مراجعه کردم. بعد از معاینه و تست نوار عصب که شخصا انجام دادید و بررسی ام آرای فرمودید که دیسک ۵و ۶ درگیره و اول لازمه با تمرین و نرمش درمان رو شروع کنم. میخواستم بپرسم از خدمتتون نمونه ورزشهایی که باید انجام بدم رو کجا باید پیدا کنم

    لینک به نظر