که وقتی از خواب پا میشم و تازه راه میرم و یا در طول روز هروقت …


  • سلام
    وقت بخیر
    چند روزی میشه که وقتی از خواب پا میشم و تازه راه میرم و یا در طول روز هروقت خم میشم و زانوهام صاف باشن پاشنه پام تیر میکشه.. سرچ کردم خودم به plantar fasciitis رسیدم. نظر شما چیه؟ یک هفته پیش بدون گرم کردن مناسب ورزش کردم و احتمال میدم از همون باشه.. بیست و دو ساله ام. ممنون

    لینک به نظر