سلام آقای دکتر بنده انحراف دنبالچه دارم جا انداختن دنبالچه تو حرفه شما هستش یا نه؟ …