دكترو جراح مغز ايران است يكى از بستكان ما كامل فلج شده بود كه ايشان عمل كردند …


  • اقاي دكتر نوحي بهترين دكترو جراح مغز
    ايران است يكى از بستكان ما كامل فلج شده بود كه ايشان عمل كردند
    الحمداله الان بيمار ما راه ميرود

    لینک به نظر