حالی که بیان کردید و مسیر انتشار درد ایشون باید از نظر …


  • سلام وقتتون بخیر
    باشرح حالی که بیان کردید و مسیر انتشار درد ایشون باید از نظر تحت فشاربودن ریشه های عصبی که به این قسمت عصب دهی میکنند (احتمالا فتق دیسک کمر در ناحیه مهره های ۳و۴ کمری ) معاینه ودر صورت نیاز بررسی بیشتر انجام گیرد
    تا با شناخت دقیق علت درمان مناسب صورت گیرد

    لینک به نظر