و احساس میکنم اتفاق خوبی خواهد افتاد و خبر خوشی میشنوم و همینطور می شود گاهی …


 • سلام گاهی شاد هستم و احساس میکنم اتفاق خوبی خواهد افتاد و خبر خوشی میشنوم و همینطور می شود گاهی هم دلشوره دارم و می دانم که اتفاق بدی خواهد افتاد و همانطور میشود و بعد متوجه می شوم همان موقعی که خوشحال یا نگران بوده ام اتفاق خوشحال کننده یا ناراحت کننده ای افتاده است این نشانه چیست یا من به خودم تلقین می کنم؟
  ممنون از شما

  لینک به نظر

  • با سلام،

   حالتی را که در خودتان مطرح کردید لزوما رابطه مستقیمی با رخدادها ندارد و عوامل دیگری در این مورد شما دخیل بوده که رابطه مستقیم علت و معلولی را زیر سوال می برد. به لحاظ روانکاوی می توان اضطراب انتظاری را بررسی کرد که این خود کار حرفه ای و طولانی مدت را بین شما و روانکاوتان می طلبد.

   با سپاس

   لینک به نظر