مشکل فراموشی و کاهش تمرکز شکایت دارند چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ برای مثال مباحث مطرح شده …


  • باسلام.افراد افسرده که از مشکل فراموشی و کاهش تمرکز شکایت دارند چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟
    برای مثال مباحث مطرح شده در جلسه درمان روبعد از دو روزفراموش میکند یا گاهی برخی مکالمات با افراد عادی.

    لینک به نظر