(این سوال به درخواست نویسنده ی آن توسط داک تاپ حذف گردیده است) …


    • با سلام و تشکر از سوالی که مطرح کردید،

      اولا داشتن مشغولیت کاری در مورد شما بهترین عاملی بوده که باعث می شود ذهن شما از هجوم افکار وسواسی و نیز بدبینی به دور نگه داشته شود. اگر صحبت کردن در مورد افکارتان با یک فرد متخصص روان درمانی به صورت هفتگی از شدت و فشار این موضوع کم می کند، توصیه به دیدن یک درمانگر بهتون می کنم که به شما کمک کند جهت انرژی ذهنی شما را از نوع ناکارآمد به سمت کارآمد هدایت کند. ضمنا لازم است در کنار کار حرفه ای یک سرگرمی فکری برای خودتان دست و پا کنید.

      لینک به نظر