سال نو باید بعرض برسانم روانپزشکانی که محبت فرموده آدرسشان را ارسال کردید میگویند در تجویز …


  • با سلام و تبریک سال نو باید بعرض برسانم روانپزشکانی که محبت فرموده آدرسشان را ارسال کردید میگویند در تجویز دارو دخالت نمیکنم و فقط روان درمانی به این خاطر مجدد مزاحم شدم.

    لینک به نظر