من مردی ۴۸ ساله که حدود ۲۰ سال است افسردگی سایکوتیک داره متاسفانه حدود یک سال …


  • خانم دکتر سلام همسر من مردی ۴۸ ساله که حدود ۲۰ سال است افسردگی سایکوتیک داره متاسفانه حدود یک سال است مشکلش حاد شده و کارش را رها کرده در ضمن پزشک عمومی هم هست تو افکارش منتظر خانم پزشکی از امریکا ست که جهت ادامه تحصیل اورا به خارج دعوت کنه و این فکر باعث بدبینی به من شده و به همین دلیل نمی تونم باهاش خوب صحبت کنم اگر چه تحت نظر روان پزشک هست و درمان میگیره یعنی اکثر داروهاش را توی غذاش میریزم چون خودش مشکل سایکوزش را قبول نداره فقط آمی تریپ تیلین ۲۵ با هالو پریدول ۰٫۵ و تری هگزی فنیدیل ۱ میلی می خوره و من ۵ میلی هالوپریدول ۱۶ میلی پرفنازین و ۴ میلی تر ی هگزیفنیدیل و ۵۰ میلی اسنترا توی غذاش در دو وعده می ریزم لطفا کمکم کنید چون حاضر به مراجعه به روان پزشک هم نیست پیش هر پزشکی میرم میگه باید خودش رو بیاری لطفا در صورت امکان جواب روبه ایمیلم بفرستید از لطف شما بسیار ممنون

    لینک به نظر