یک روانپزشک آقا که در کنار دارو درمانی صحبت درمانی هم انجام می دهند حتما حضوری …


  • سلام من مشکلم شهوتمه طوریکه دوس دارم توخیابون بایه دختر رابطه داشته باشم یا توفکر اینم که رابطه داشته باشم و دوس دارم همش بادخترا باشم واز فکرمم نمیره باید چکارکنم ممنونم

    لینک به نظر