برژانت بگم که لکنت من در حد افتضاحی نیست !!! تو خونه راحت صحبت م یکنم …


 • راستی یادم رفت خانوم برژانت بگم که لکنت من در حد افتضاحی نیست !!! تو خونه راحت صحبت م یکنم ولی بیرون کمی گیر می کنم
  یه سوالی و مطالبی که من می خوندم افرادی که لکنت دارند میزان زیادی از دوپامین را دارند که با چند اختلال در ارتباط هست :بیش فعالی . سندروم تورت . لکنت . اختلالات ocd
  داروی ضد دوپامین پاگوکلون برا لکنت امده و آگونیست خفیف گابا هم هست و گفتند داروهای آنتاپونیستهای دوپامین کمو بیش در درمان لکنت موثرند ! حال با توجه به اینکه بنده افسردگی دارم و داروی ضد افسردگی باید مصرف کنم و تمام داروهای ضد افسردگی جذب دوپامین می کنند چه دارویی میگید که تداخل باهم نداشته باشند
  یعنی میشه گفت :ضدافسردگی=ضد دوپامین !!!!!! البته زیر نظر پزشک مصرف کنما !!!!!!!!! یعنی طوری باشه دوپامین چون میگن احساس خوبی می کنی وقتی تزریق میشه ولی می خوام تزریقش نسبی باشه با توجه به لکنتم
  ممنون

  لینک به نظر