که فکر میکنم افسرده هستم واقعاهم نشانه های جسمی وفیزیکیش رو درخودم مشاهده کردم انگار دوست …


  • باسلام
    مشکل من اینه که فکر میکنم افسرده هستم واقعاهم نشانه های جسمی وفیزیکیش رو درخودم مشاهده کردم انگار دوست دارم افسرده بشم ضمنا عاشق فروید هم هستم

    لینک به نظر