از تماستون، مشکل شما صرفا اجتماع گریزی و یا به عبارتی فوبیای اجتماعی نیست بلکه به نظر …


  • با سلام و تشکر از تماستون،

    مشکل شما صرفا اجتماع گریزی و یا به عبارتی فوبیای اجتماعی نیست بلکه به نظر می رسد نوع ساختار ذهنی شما از یکی از انواع سایکوز بوده که برقراری ارتباط با دیگران یا برایتان غیر ممکن است و یا از آن فرار می کنید. تنظیم فاصله میان خود و دیگری مختل شده است. توصیه می کنم به یک روانپزشک در محل زندگیتان که علاوه بر دارو درمانی کار صحبت درمانی نیز انجام می دهند مراجعه کنید. هر چه زودتر برای درمان مراجعه کنید برایتان بهتر است و در حقیقت از فلجی تدریجی در زندگیتان بیرون می آیید. در روند درمان از درمانگرتان بخواهید روی این مسئله بیشتر کار شود. لزوما نتیجه درمان به مفهوم تبدیل شدن به یک فر کاملا اجتماعی نخواهد بود ولیکن از این وضعیت کاملا بی تحرک در زندگی به مرور خارج می شوید. تلقین و خود درمانی نیز به هیچ وجه به شما کمک نمی کند.

    با سپاس

    لینک به نظر