از تماستون، تشخیص اسکیزوفرنیا تشخیص صحیحی بوده است و می بایست رژیم درمانی به همان ترتیب رعایت …


 • سلام و تشکر از حس انسانی بسیار والای شما بیماری فرزندم قبلا توسط روانپزشکان بنام تهرانی دو قظبی تشخیص داده شده بود تا اینکه یکباره دانشگاه را ترک کرد و خانه نشین شدکم کم حالت عصبانیتدر او پیدا و به مرحلهای رسید که ما را کتک میزد رفتارش بسیار عادی بود ولی چون با دخترها نمیتوانست ارتباطبرقرار کند و دوستانش خاطرات خود را برایش میگفتند بسیار عصبانی و در هم شکسته میشدقدش ۱۷۰ موهایش از ۱۸ سالگی ریخته ووزنش ۱۱۵ میباشد که با ورزش سنگین خودش را به این حد رسانده داروهای لیتیومهم نتوانست او را ارام کندناچارابزور او را بستری کردیم خودش قبول نمیکرد و میگفت بستری مگر معجزه میکندفقط دوز دارو را بالا میبرند۱۰ روز بستری بودداروهایشرا کلا روانپزشک جدید تغییر دادند وداروهای اسکیزوفرنی مثل امپول فلوانکسل و تیوتیکسینتجویز شد بسیار موثر بودولی کم کم حالت افسردگی عارض شدبتدریج دکتر از داروهای ضد جنون کم کرد ودر حال حاضر صبح ها دو عدد ولبان۱۵۰ و ۷۵ یک عددپروپرانول۲۰ ظهر دپاکین۵۰۰ عصر دپاکین۲۰۰ شب یک عدد تیو تیکسین ۲۰ و یک عدد پروپرانول میخورد هفتهای یکبار دو عدد امپول فلوانکسل و بیپیریدین میزندولی همچنان افسرده است ورزش نمکند ۱۵ ساعت میخوابدمیگوید عصر و شب خلقم بهتر است نیمه تمام گذاشتن تحصیل و نداشتن دوست دختر باعث ناراحتیش میشود میگوید کاش شما برایم دوست دختر پیدا کنید که فقط با او صحبت کنم و از نتهایی بیرون بیایم با عرض معذرت از طولانی شدن مطلب از نظر شما چه باید کرد و ایا روان درمان بخصوصی در تهرانمعرفی مینمایید خیلی سخت زیر بار این مسیله میرود. با تشکر

  لینک به نظر

  • با سلام و تشکر از تماستون،

   تشخیص اسکیزوفرنیا تشخیص صحیحی بوده است و می بایست رژیم درمانی به همان ترتیب رعایت شود. به نظر می رسد خلق پایین پسرتان برایش کارآمد باشد و نشانه لزوما بدی محسوب نمی شود. این دوره محدود بوده و بعد از اینکه ایشان آمادگی صحبت کردن با درمانگر را پیدا کردند، می توانید برای صحبت درمانی اقدام کنید.

   لینک به نظر