دختر من مشکل شخصیتی پیدا کرده به گفته دکترها روابط ضد اجتماعی persönlichkeitsstörung …


  • سلام خسته نباشید دختر من مشکل شخصیتی پیدا کرده به گفته دکترها روابط ضد اجتماعی persönlichkeitsstörung antisocial دخترم داره جلو چشمم از بین میره خودش قبول نداره که مشکل داره تنها کسی که میخواهد بهش حتی جونش بده تا اون خوب بشه منم ولی اون به من حس بدی داره اول به همکارش مشکوک بود و به مردم الان کاری که میکنهمه فکر میکننه من اون کارو انجام دادم حتی یه روز من و به حد مرگ کتک زده کتک که میخواست ….درست مثل اینکه به شیطان در جسم و روحش میره اینجا تمام توضیح نمیتوانم سوالم آینه من چکار کنم ? وقتی خودش قبول نکنه نظر دکترها آینه رها کنیم کمک نکنیم پول ندیم تا خودش به اون جا برسه که بهگه مریض هستم و تراپی بره و چون سن قانونی داره خودش مبتونه تصمیم بگیرد ولی انجورکه نمبشه میترسم خیلی میخواهم ببرم پیش روانشناس ولی چه جور ی ازتون خواهش میکنم شنیدم ایران بهتر از این نظر ولی آگه آنجا بره در بره دیگه از کجا پیدا ش کنم خیلی قدرت کلامش بالاست خیلی محکم حرف میزنه اجازه نمیده گوش نمیکنه حرفارو برعکس میفهمه همش میگه من نمیزارم از من سواستفاده کنی این مشکل من نیست ببخشید باید خودت به فکر خودت باشی در حالی که من بارها میگم مشکل من الان توی ولی باز حرفهایی تکراری منتظر جواب شما هستم

    لینک به نظر