مطرح کردید منتها لازم می دانم یک نکته را یادآور شوم که سایکوز تیمار داری می …


  • با سلام،
   سوال خوبی را مطرح کردید منتها لازم می دانم یک نکته را یادآور شوم که سایکوز تیمار داری می شود و نه درمان. یعنی در روانکاوی لکانی به فرد کمک می شود تا کارآیی خود را بازیافته و احیانا اگر سایکوز وی هنوز فاز فعال و علامتدار پیدا نکرده به همان روال بماند. از همین رو سایر مکاتب روانکاوی به دلیل عدم آشنایی با مفهوم سایکوز، ممکن است نه تنها مفید برای این دسته بیماران نباشد بلکه باعث علامتدار شدن بیماری نیز بشوند.

   مقوله سایکوز در کارهای فروید بدان اشاراتی شده بود ولیکن از آنجاییکه وی در جریان تحقیق و بررسی برای پایه گذاری این علم بود مشاهدات و نظریات خود را با این نام و یا عنوان مطرح نکرد و بیشتر روی نوروز متمرکز بود. هر چند برخی از بیماران فروید که وی معتقد بود دچار نوروز هستند، بعدها با نگاه موشکافانه لکان تشخیص سایکوز را گرفتند مثل مورد مرد گرگی. در میان روانکاوان پس از فروید تنها روانکاوان لکانی سایکوز را به شکل ساختار شناسانه مورد بحث و بررسی قرار دادند. امروزه روانکاوان این مکتب در کنار نوروز به طور فعال با سایکوز کار می کنند. برخی روانکاوان کلاسیک فرویدی روانکاوی سایکوز را ممنوع می دانند. برخی از آنها نیز بدون آن که بدانند با سایکوز در حال کار هستند، به درمان این مشغول هستند که البته گاها هیچ مشکلی هم در کار پیش نمی آید ولی در هر صورت ریسک بالایی خواهد بود.

   لینک به نظر