شما در ناحیه ای که ایمپلنت دارید دچاره خونریزی. شده است …


  • سلام ، اگر لثه شما در ناحیه ای که ایمپلنت دارید دچاره خونریزی. شده است حتماً باید پیگیر. باشید و درمان مناسب. را انجام دهید. چرا که این التهاب. بتدریج میتواند موجب تحلیل استخوان دور ایمپلنت و لقی ایمپلنت گردد درمان در این جور موارد بسته به شدت التهاب شامل رعایت. دقیق بهداشت. دهان ، انجام جرم گیری ، و شاید جراحی لثه و درمان پری ایمپلنتایتیس میباشد. توصیه میشود در قدم اول نزد دندانپزشک محترمی که درمان ایمپلنت شما را انجام داده اند تشریف ببرید

    لینک به نظر