احترام ممکن است دندان شما دچار ترک و یا شکستگی ریشه و یا تاج شده باشد. معمولا …


  • با سلام
    ۲سال پیش دندانم عصب کشی شده و مشکلی نداشتم اما چند ماهی میشود که با جویدن هرچیزی نه سردونه گرم مثلا با خوردن نان یا ادامس درد شدیدی میگیرد و این درد چن روز ادامه پیدا میکند به طور کلی چند ماهی میشود که با آن طرف چیزی نمیخورم.تازگی ها روکش کردم همان دندان رو.مشکل برطرف نشده.در عکس چیزی نشان داده نشده. مشکل لثه هست یا ریشه؟

    لینک به نظر