تا متوسط لثه به متخصص لثه مراجعه کردم که فرمودن با تزریق یک ژل آلمانی از …


  • سلام بعلت پسروی خفیف تا متوسط لثه به متخصص لثه مراجعه کردم که فرمودن با تزریق یک ژل آلمانی از پسروی بیشتر جلوگیری میشود حالا مایلم به شما برای مشکلم مراجعه کنم.واینکه شما این درمان را توصیه میکنید یا خیر؟ با سپاس

    لینک به نظر