سلام عزیزان.کسی پیش دکتر دوامی عمل کرده؟یا دکتر خوبی تو تبریز میشناسه؟؟؟؟ …