با دکتر دوامی عمل جراحی شکم بخصوص افتادگی شکم داشته لطفا نتیجه اش را بگوید با …


  • با سلام اکر کسی با دکتر دوامی عمل جراحی شکم بخصوص افتادگی شکم داشته لطفا نتیجه اش را بگوید با سپاس از شما ودکتر دوامی

    لینک به نظر