ماه دیگه میخوام بینیمو عمل کنم نمیدونم پیش کی برم.بینیم استخوانیه حدودا کل هزینش بیمارستان وازمایش……چقدرمیشه …


  • سلام من یه ماه دیگه میخوام بینیمو عمل کنم نمیدونم پیش کی برم.بینیم استخوانیه حدودا کل هزینش بیمارستان وازمایش……چقدرمیشه دکتردوامی عمل کنن؟ممنون میشم جواب بدین

    لینک به نظر