هزینه ۶ تومان شد دوتومان بیمارستان و ۴ تومان دکتر بیمارستان سینا بود مدلشو من گفتم نیمه فانتزی نزدیک به طبیعی میخام …


  • سلام
    من ۶ روزه بینیمو با آقای دکتر دوامی عمل کردم تا امروز نه دردی داشتم نه خونریزی . یکشنبه میرم مطبشون برای برداشتن غالب امیدوارم شکل بینیم و تنفسم همونطوری که میخام شده باشه.منم سه سال بود تحقیق میکردم توو تبریز و تعریف دکتر دوامی رو خیلی شنیدم.دعا کنید خوب شده باشه

    لینک به نظر