عمل کردم داشتم بغل بینیمو میمالیدم انگار ب بینیم فشار اومده و بزرگ شده قبلا خیلی …


  • سلام دکتر من ۶ماه عمل کردم داشتم بغل بینیمو میمالیدم انگار ب بینیم فشار اومده و بزرگ شده قبلا خیلی کوچیک بود الان بزرگ شده نوک بینیم بزرگ شده قبلا کوچیک بود نازک .فقط میخام ببینم درست میشه یا ن

    لینک به نظر