مو عمل کنم نیمه فانتزی میخام به نظرتون درمیاد از دماغم نیمه چون گوشتیه عمل کنم …


  • سلام من میخام بینی مو عمل کنم نیمه فانتزی میخام به نظرتون درمیاد از دماغم نیمه چون گوشتیه عمل کنم برنمیگرده؟پرهامم الان نامتقارنن عمل کنم متقارن میشه؟

    لینک به نظر